De Stichting Alba is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent o.a. dat donaties aan onze projecten belastingvoordelen hebben voor de donateurs.

De ANBI-gegevens zijn: Stichting Alba  /  Fiscaal nummer RSIN 80 63 89 41

Contact via e-mail: albastichting@yahoo.com

Bestuurssamenstelling:

Mevr. M. Gramlich (museummedewerker), secretaris/penningmeester

Dhr H. Naaijkens (tekstschrijver), lid van het bestuur

 

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen géén vergoedingen.

Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten, zoals reiskosten, worden vergoed.

 

 

Doelstelling:

Volgens de statuten: “Het bevorderen van de kunst, zowel beeldend, literair als theatraal,

in de breedste zin des woords”.

In de praktijk treden wij tot nu toe voornamelijk als producent op van:

-          bijzondere theaterproducties

-          die kleinschalig zijn

-          en gericht op het bereiken van een nieuw publiek

 

Ook stimuleren wij talentontwikkeling, onder meer door het organiseren van workshops.

 

Wij streven naar kwaliteit, naar integere, unieke, vakvaardige en toegankelijke producties.

 

Werkwijze:

Alba heeft geen winstoogmerk, en werkt met minimale overheadkosten. Er is b.v. geen kantoor.

Voor bestuursleden en vrijwilligers is het liefdewerk oud papier.

Ons grootste kapitaal bestaat uit enthousiasme en toewijding…

Projecten worden gefinancierd met donaties, subsidies en entreegelden.

 

 

 

Uitgeoefende activiteiten van de Stichting Alba:

 

Wij traden als producent op voor de voorstellingen:

 

2012      “De Storm” van William Shakespeare

                5 amateurspelers acteerden alle rollen! Regie: Jos van Beers

                Uitvoeringen in: Tilburg, Breda, Veghel, Udenhout en Oisterwijk

 

2009      “Chinese Vertellingen”

                door Figurentheater Feike Boschma (Amsterdam)

                Uitvoeringen in: Rotterdam, Oss en Tilburg

 

2007      “Goethe’s Faust”

                door Figurentheater Feike Boschma (Amsterdam)

                Uitvoeringen in: Amsterdam, Rotterdam, Breda, Oss, Veldhoven en Tilburg

 

2002      “De Wonderbaarlijke Reis van Sint Brandaan”

                Muziektheater door Ensemble “Kwarts”

                Uitvoeringen in: Oss, Veldhoven en Tilburg

 

Bovenstaande producties kwamen mede tot stand dankzij:

-          Provincie Noord-Brabant

-          VSB Fonds

-          Prins Bernhard Cultuurfonds

-          Stichting Jacques de Leeuw

-          Particuliere sponsors

 

 

Beleidsplan:

Het organiseren van onze producties vergt zeer veel tijd en inzet van onze vrijwilligers.

Vandaar dat wij slechts af en toe een project doen.

Op dit moment hebben we nog geen definitieve keus gemaakt voor een nieuwe activiteit.

Financieel verslag 2018

       

 

               

 

               

 

 Balans 

           

 

               

 

 Activa

     

 31.12.2018

 

 31.12.2017

 

               

 

 Liquide middelen

         

 

 Betaalrekening

 

€ 603

 

€ 623

 

 

 Spaarrekening

 

€ 2.776

 

€ 3.109

 

 

 Kas

   

€ 70

 

€ 170

 

 

         

€ 3.449

 

€ 3.902

 

 Debiteuren

         

 

               

 

 Te ontvangen omzetbelasting 

 

€ 155

 

€ 11

 

               

 

         

€ 3.604

 

€ 3.913

 

               

 

 Passiva

           

 

               

 

 Eigen vermogen

         

 

 Bedrijfsvermogen

   

€ 3.604

 

€ 3.913

 

               

 

               

 

 Toelichting op de passiva

       

 

               

 

 Bedrijfsvermogen

   

2018

 

2017

 

               

 

 Bedrijfsvermogen begin boekjaar

 

€ 3.913

 

€ 3.592

 

               

 

 Resultaat 

   

-€ 309

 

€ 321

 

               

 

 Bedrijfsvermogen einde boekjaar

 

€ 3.604

 

€ 3.913

 

               

 

               

 

               

 

 Verlies- en winstrekening 

 

2018

 

2017

 

               

 

 Opbrengsten 

   

€ 500

 

€ 452

 

               

 

 Af: 

 Productiekosten

   

€ 731

 

€ 0

 

               

 

 Bruto marge

   

-€ 231

 

€ 452

 

               

 

 Af: Bedrijfskosten

   

€ 0

 

€ 57

 

               

 

 Bedrijfsresultaat

   

-€ 231

 

€ 395

 

               

 

 Af: Algemene opbrengsten/kosten

€ 78

 

€ 74

 

               

 

     

 Resultaat 

-€ 309

 

€ 321

 

               

 

               

 

 Toelichting op de verlies- en winstrekening

   

 

               

 

         

2018

 

2017

 

 Opbrengsten

         

 

 1 boekje 'Het roze olifantje'

€ 0

 

€ 9

 

 

 Verzendkosten

 

€ 0

 

€ 3

 

 

 Donatie

 

€ 500

 

€ 440

 

 

         

€ 500

 

€ 452

 

               

 

 Productiekosten gedicht Hans Geneugelijk: 'Ik heb een kaartje voor overal en nergens'

 Antoon de Jong

 

€ 80

 

€ 0

 

 

 Copycenter The Print

 

€ 87

 

€ 0

 

 

 Centraal Boekhuis ISBN nummer

€ 9

 

€ 0

 

 

 Inge Koenen (linosnede)

€ 300

 

€ 0

 

 

 Studio Zeedauw (linodruk)

€ 255

 

€ 0

 

 

         

€ 731

 

€ 0

 

               

 

 Bedrijfskosten

         

 

 Verzendkosten

 

€ 0

 

€ 3

 

 

 Jhost 2017

 

€ 0

 

€ 54

 

 

         

€ 0

 

€ 57

 

               

 

 Algemene opbrengsten / kosten

       

 

 Kosten betaalrekening

 

€ 83

 

€ 93

 

 

 Af: creditrente spaarrekening

€ 5

 

€ 19

 

 

         

€ 78

 

€ 74

 

               

 

               

 

               

 

 Specificatie omzetbelasting

     

 af te dragen

 

             

 omzetbelasting

 

 Verschuldigde omzetbelasting

       

 

 Omzet belast met 0%

 

€ 500

 

€ 0

 

 

 Omzet belast met 6%

 

€ 0

 

€ 0

 

 

 Omzet belast met 21%

 

€ 0

 

€ 0

 

 

   

 Totale omzet

   

€ 500

 

€ 0

 

               

 

 Af: Voorbelasting 

         

 

 Betaalde omzetbelasting 6%

   

€ 0

 

 

 Betaalde omzetbelasting 21%

   

€ 155

 

 

             

€ 155

 

           

Te betalen omzetbelasting

-€ 155

 

               

 

           

      = te ontvangen omzetbelasting

€ 155

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

   

 

           
                   
   

 

           
   

 

           
   

 

           
                   
   

 

         
                   
                   
                   

 

             
       

          

     


Copyright 2012, Stichting AlbaCultuur. Jhost.nl